jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Kinematická analýza pohybu cyklisty s transtibiální protézou
Autor: Bc. Pavel Stoklásek
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2013-07-16
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Práce je zaměřena do oblasti biomechaniky a zabývá se experimentálním zjištěním vhodných kinematických poměrů klikového mechanismu závodního kola a transtibiální protézy dolní končetiny závodního cyklisty s posouzením závislosti kinematických poměrů na celkový sportovní výkon. Primárním cílem práce je posouzení vlivu nevhodných stávajících kinematických poměrů bércové protézy a klikového mechanismu kola na kinematiku a dynamiku vrcholového sportovce. V práci je prezentována experimentální činnost, která si klade za cíl nalezení vhodného délkového poměru těchto kinematických členů s možností zlepšení celkového sportovního výkonu. Měření jsou doplněna o analýzy cyklistického pohybu realizovaného kamerovým trekovacím systémem a měření svalové aktivity pomocí EMG. Součástí práce je i popis vlivu různých faktorů na jízdu na bicyklu.
Přílohy: DP_Stoklasek.pdf