jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Design lůžka pro anesteziologicko-resustitační oddělení (ARO)
Autor: BcA. Lenka Andrášová
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2013-07-17
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem designu speciálního nemocničního lůžka určeného pro anesteziologicko-resuscitační oddělení. Návrh vychází z normy ČSN EN 60601-2-52. Lůžko je přizpůsobeno použití na anesteziologicko-resuscitačním oddělení nejen svým vzhledem, ale i jeho funkcemi. Návrh klade důraz na dodržení ergonomie, na bezpečnost a potřeby pacienta i personálu a možnost snadné údržby lůžka. Za zvláště inovativní prvky lze považovat např. systém bazální stimulace umístěné na lůžku, užitá barevnost, rozšíření držáků infuzních stojanů, uchycení čela postele pod ložnou plochu v případě, kdy není žádoucí. Lůžko bylo vytvořeno s cílem dosažení pacientova komfortu.
Přílohy: DP_Andrasova.pdf