jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Design záchranárské helikoptéry
Autor: Bc. Jan Blatoň
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2013-07-17
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Tato diplomová práce řeší design záchranářské helikoptéry. Jedná se o stroj sloužící zejména k záchraně postižených osob. Nevylučuje se možnost jiného využití. Cílem je navržení nevšední a nadčasové konstrukce stroje, s dodržením všech technických a technologických požadavků. Důraz je kladen na netradiční vzhled a funkčnost. Design je navržen po podrobné analýze a za pomocí zkušeností a informací získaných během studia na vysoké škole.
Přílohy: DP_Blaton.pdf