jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Design automatické pracky
Autor: Bc. Berta Jašová
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2013-07-17
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Téma diplomové práce je návrh designu bubnové automatické pračky s bočním plněním, s možností vestavění, sejmutím horní desky. Práce si klade za cíl zjednodušit a zdokonalit ovládací rozhraní a vytvořit podmínky pro barevnou variabilitu. Diplomová práce je rozdělena na analytickou část a průvodní zprávu. Analytická část obsahuje popis, vývoj, techniku a design. Průvodní zpráva popisuje tvorbu designu již od variantních studií. Samotný návrh pak dělí na: tvarové, ergonomické, technické, barevné a grafické řešení.
Přílohy: DP_Jasova.pdf