jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Výsuvná zadní náprava malého městského automobilu
Autor: Bc. Petr Fišer
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2014-06-05
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí netradičního nosného rámu zadní nápravy malého městského užitkového automobilu. Rám umožňuje změnu rozvoru náprav pomocí vysouvání zadní části. Automobil tak může být dle potřeby používán v krátké nebo dlouhé užitkové verzi. Hlavní část práce popisuje návrh variant řešení, výběr varianty a popis hlavních částí zvoleného konstrukčního řešení. Práce je uzavřena popisem výroby výsuvné zadní nápravy.
Přílohy: DP_Fiser.pdf