jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Rekonštrukcia stanice AXMAT
Autor: Bc. Matej Gergel
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2014-06-05
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá rekonštrukciou experimentálnej stanice AXMAT, ktorá je určená pre testovanie axiálnych ložísk. Hlavným cieľom je návrh nového hydraulického spôsobu zaťažovania a jeho následná realizácia v podobe funkčnej vzorky. V práci je podaný prehľad o existujúcich zariadeniach podobného charakteru, ich vzájomné porovnanie a zhodnotenie ich výhod a nevýhod. Na základe tohto prehľadu je vytvorená koncepcia kompletnej rekonštrukcie stanice. Navrhnutý hydraulický systém umožňuje dynamické namáhanie vzorky s vopred nadefinovaným zaťažujúcimi cyklami a zároveň umožňuje spätnoväzobné riadenie tlaku. Ďalšia časť sa zaoberá návrhom parametrov regulačného pochodu v prostredí Matlab - Simulink. Hlavný rám stanice bol konštrukčne upravený pre umiestnenie riadiacich a akčných hydraulických prvkov. Výstupom práce je funkčná vzorka stanice.
Přílohy: DP_Gergel.pdf