jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Transtibiální protéza pro rekreační plavání
Autor: Bc. Jan Křemen
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2014-06-05
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá konstrukcí aktivní transtibiální protézy pro rekreační plavání. Jejím cílem je vytvořit funkční vzorek takovéto protézy. Zařízení bude pacientovi primárně sloužit k pohybu ve vodě – bude ho mít připevněné k pahýlu a bude jím poháněn vpřed. Sekundárně bude protéza sloužit k chůzi, ve smyslu, že si pacient protézu připevní poblíž vodní plochy (bazén, přehrada, moře) a dojde s ní ke břehu. V rámci návrhu konstrukce a elektroniky bude třeba zjistit charakteristiku odporu člověka ve vodě v závislosti na rychlosti a stanovit tak potřebnou propulsní (tažnou, resp. tlačnou) sílu lodního šroubu, který bude sloužit jako pohon. Následně budou tedy vytvořeny konstrukční varianty a vybrána optimální. Ta se stane výchozí pro konstrukci zjednodušeného testovacího zařízení, které bude testováno na statický tah. Po ověření funkčnosti a spolehlivosti bude vyroben finální funkční vzorek a rovněž otestován.
Přílohy: DP_Kremen.pdf