jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Sportovní vozidlo pro handicapované osoby
Autor: Bc. Dávid Lopušek
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2014-06-05
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá konštrukčným návrhom a následnou realizáciou funkčnej vzorky športového elektrického vozidla pre paraplegikov. V prvej časti práca rozoberá konkurenčné vozidlá a tiež potrebné teoretické poznatky pre fázu návrhu. Po analýze rešerše a určení výslednej koncepcie vozidla nasleduje návrh konštrukčných riešení. V tejto časti sú na základe výpočtov vybrané použité riešenia a potrebné komponenty vozidla. V nasledujúcej kapitole je popísaná konštrukcia vozidla pri implementovaní vybraných prvkov. V závere je zhodnotenie navrhnutého riešenia.
Přílohy: DP_Lopusek.pdf