jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: MR vzpěra pro vibroizolační Stewartovu plošinu pro kosmounautiku
Autor: Bc. Ondřej Macháček
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2014-06-05
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Práce se zabývá návrhem magnetoreologické vzpěry vibroizolačního adaptéru pro kosmonautiku. Pro její optimalizaci je nutné sestavit několik virtuálních modelů. Dynamický model mechanismu – Stewartovy plošiny, reologický model pro určení tlumicí síly MR tlumiče, model magnetického obvodu pro zaručení poţadované intenzity ve štěrbině. Tyto modely spolu s kontrolními, které se zabývají především pevnostními výpočty, pomohou při konstrukčním návrhu. Navrhování pomocí virtuálních modelů, vyţaduje verifikaci a neustálou kontrolu. Jelikoţ jde o poměrně široké téma zahrnující kromě eliminace vibrací také kinematiku, dynamiku, hydrauliku, pneumatiku a v neposlední řadě i elektrotechniku a magnetismus, je nezbytné komunikovat s odborníky v daných oborech a jejich znalosti a zkušenosti pouţít při tvorbě, ale také kontrole jednotlivých modelů. Práce probíhá ve spolupráci s Aerospace Division firmy Honeywell (ESA).
Přílohy: DP_Machacek.pdf