jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Experimentální výzkum pískování v kontaktu kola a kolejnice
Autor: Bc. Martin Machatka
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2014-06-05
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Předložená diplomová práce je zaměřena na experimentální výzkum parametrů pískování za účelem zlepšení adheze v kontaktu mezi kolem a kolejnicí. Pískování je aplikace pískovacího materiálu přímo do kontaktu kolo/kolejnice. Je to stále běžný, nejvíce účinný a tradiční způsob jak se vypořádat s problémem nízké adheze, která je způsobena především kontaminanty z okolního prostředí. Výzkum je důležitý pro lepší pochopení procesu pískování a zároveň poskytuje data, která jsou nezbytná pro jeho optimalizaci a zvýšení efektivity. Prezentovaný experimentální výzkumu byl proveden na nově vyvinutém dvoudiskovém zařízení. Je zkoumán vliv běžných kontaminantů na adhezi s uvážením různých provozních parametrů. Pro navýšení adheze v kontaminovaném kontaktu je použito odlišného množství aplikovaného písku při různém skluzu a valivé rychlosti. Výsledky ukazují, že existuje množství písku, od kterého nedochází k výraznému navýšení adheze. V této práci prezentované získané poznatky i výsledky budou použity pro optimalizaci pískovacího systému, který přispěje ke snížení nákladů spojených s pískováním a nízkou adhezí.
Přílohy: DP_Machatka.pdf