jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Terénní čtyřkolový motocykl pro seniory
Autor: Bc. Boris Mihálik
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2014-06-06
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom konštrukcie a realizáciou výroby funkčnej vzorky terénneho štvorkolesového vozidla pre seniorov. Prvá časť práce pozostáva z rešerše súčasných komerčných vozidiel pre seniorov, ako aj malých štvorkolesových terénnych vozidiel a ich jednotlivých konštrukčných prvkov. V rešeršnej časti práce boli taktiež rozobratá legislatíva umožňujúca pohyb navrhovaného vozidla po pozemných komunikáciách a ergonómia seniorov. Ďalšia časť práce sa zaoberala návrhom možných variant riešenia zásadných konštrukčných prvkov vozidla a ich zhodnoteniu. V poslednej hlavej časti práce boli detailne rozpracované jednotlivé zvolené konštrukčné prvky vozidla. Funkčná vzorka bola vyrobená a otestovaná. V závere boli zhodnotené výsledky testovania funkčnej vzorky a navrhnuté možné konštrukčné úpravy vozidla. 
Přílohy: DP_Mihalik.pdf