jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Návrh ventilového bloku rekuperačního hydrostatického modulu vozidla
Autor: Bc. Matúš Ranuša
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2014-06-06
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá konštrukčným návrhom ventilového bloku rekuperačného modulu vozidla. Jedná sa o priamu aplikáciu na pneumatikový cestný valec AP 240H od firmy AMMANN. Výsledkom je analýza rekuperačnej funkcie bloku, v rôznych pracovných reţimoch valca a následná voľba vhodných hydraulických komponentov z hľadiska definovaných parametrov a tlakových strát. Podklady k návrhu vychádzajú z experimentálneho stendu, na základe meraní a matematických simulácii. Stend bol vyvinutý pre túto aplikáciu v štvrtinovej mierke k reálnemu vozidlu. Súčasťou návrhu je uloţenie celého experimentálneho systému na konštrukciu vozidla. Diplomová práca spadá pod projekt EUREKA, v spolupráci s firmou Bosch Rexroth v Brne.
Přílohy: DP_Ranusa.pdf