jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Zařízení pro vakuové lití do silikonových forem
Autor: Roupec Jakub
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2007-05-25
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Cílem diplomové práce je konstrukce zařízení pro vakuové odlévaní do silikonových forem. Diplomová práce obsahuje rešerši z oblasti Rapid Prototypingu. Dále je v úvodní části zpracována oblast vakuového odlévání plastů, používaných materiálů, vakuovacích podmínek a je zde popsán postup při odlévání. Vlastní práce se zabývá konstrukcí vakuové komory s využitím 3D parametrického modeláře. Je zde řešena pevnostní analýza vakuové komory pomocí metody konečných prvků, konstrukce vnitřního zařízení komory a finanční rozvaha.
Soubor: Diplomová práce
Přílohy: Zadání diplomové práce