jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Design golfového elektromobilu
Autor: Bc. Michal Sedláček
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2014-06-06
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Tato diplomová práce na téma Design golfového elektromobilu přinesla nový pohled na jeho řešení, inovaci a zlepšení užití, při zachování důležitých funkcí. Autor po důkladné analýze všech aspektů hry, vhodných technických vymožeností dnešní doby a funkcí, jež by mohly přispět k novému návrhu, přišel s variantními koncepty vlastního řešení. Ze tří variant byla zvolena varianta finální, jež splnila předem stanovené cíle diplomové práce. Originální a jedinečný design golfového elektromobilu je zpracován ve 3D softwaru a předložen ve formě vizualizací.
Přílohy: DP_Sedlacek.pdf