jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Design samojízdného žacího stroje na trávu
Autor: Bc. Martin Zapletálek
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2014-06-06
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá rozborem a návrhem designu samojízdného žacího stroje na trávu. Stroj je navržen pro sečení pícnin a jejich následnou úpravu. Zaměřuje se na obrovský záběr a velký hodinový výkon. V návrhu je kladen důraz na dodržení ergonomických pravidel, na snadnou údržbu a dokonalou funkčnost stroje. Za velmi inovativní prvky lze považovat vysouvání kabiny, řádkování píce po stranách a pohon žacích lišt hydromotory. Zvláště pak umístění kabiny a nastupování, barevnost stroje a skládání žacích lišt při přepravě. Stroj byl vytvořen s cílem dokonalé funkčnosti, komfortu obsluhy, velkému výkonu zaměřen na čistý a plynulý design.
Přílohy: DP_Zapletalek.pdf