jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Design samochodného postřikovače
Autor: Bc. Richard Sovják
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2014-06-10
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Hlavním cílem této diplomové práce je inovativní přístup k designu samochodného postřikovače s technickými, estetickými, ergonomickými a ekologickými poţadavky. Výsledný návrh by měl svým moderním a funkčním vzhledem být poutavým prvkem agrotechniky. Cílem je také splnění společenských, psychologických funkcí a oslovit co nejširší veřejnost k zamyšlení nad způsobem ochrany pěstovaných zemědělských plodin s důrazem na alternativní energie a další vyuţití zemědělských strojů.
Přílohy: DP_Sovjak.pdf