jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Pevnostní výpočet čelního soukolí s přímými evolventními symetrickými zuby pomoc
Autor: Kopecký, Martin
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2005-06-05
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Předmětem diplomové práce je pevnostní výpočet čelního soukolí s přímými evolventními symetrickými zuby z hlediska únosnosti boků zubů v dotyku a únosnosti zubů v ohybu. Důraz je kladen na deformačně napěťovou analýzu zadaného čelního soukolí pomocí metody konečných prvků (MKP) v CAE systému ANSYS a celkové zvládnutí kontaktních úloh v tomto programu. Pevnostní výpočet bude proveden také dle platné normy ČSN. Výsledky z analytického řešení dle normy a numerického řešení pomocí MKP budou analyzovány a vzájemně srovnány. Jedním z důležitých cílů diplomové práce je co největší přiblížení výsledků výpočtů dle těchto dvou postupů.
Soubor: Diplomová práce v PDF
Přílohy: kopecky2005.pdf