jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Zarízení pro napínání sítoviny na segmenty diskového filtru
Autor: Bc. Ondřej Baňoch
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2015-05-30
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení určeného pro napínání a upevnění filtrační tkaniny na plastové rámy segmentů diskového filtračního zařízení. Práce je řešena ve spolupráci s firmou IN-EKO Team, zabývající se vývojem a výrobou filtračních jednotek a navazuje na v minulosti již ukončený projekt FR-T13/699 (konec 2013). V úvodní části je problematika filtračních jednotek rozvedena do širších souvislostí spolu s popisem funkce a použitých součástí konstrukce. Následuje konkretizace zadání práce a popis koncepčních variant založených na predikci MKP analýzy chování filtračních tkanin během napínání. Pro nejvhodnější variantu je zpracován konstrukční návrh spolu s návrhem pneumatického systému a systému řízení. Kritická část konstrukce, napínací kleština, je na zkušebním zařízení ověřena vyvinutou experimentální kleštinou. Celá konstrukce je určena pro velkosériovou výrobu diskových segmentů, čemuž odpovídá i stupeň automatizace zařízení.
Přílohy: DP_Banoch.pdf