jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Konstrukce zařízení pro testování kluzných ložisek spalovacích motorů
Autor: Bc. Csaba Bedeč
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2015-05-30
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem testovacího zařízení kluzných ložisek spalovacích motorů pro dynamické a statické zatěžování. V první části se zabývá analýzou geometrie, materiálů a možnými selháními těchto ložisek a analýzou několika existujících zařízení. V další části je navrhnuto několik variant důležitých prvků stroje a z vybraných je sestaven finální konstrukční návrh. V poslední části pojednává možné selhání stroje a jejími nápravami. Součástí je kompletní výkresová dokumentace připravená pro výrobu a konstrukční zpráva.
Přílohy: DP_Bedec_verejna.pdf