jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Konstrukce dokončovacího stroje pro valivé elementy ložisek
Autor: Bc. Radek Cagaš
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2015-05-30
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení, které slouží k zlepšení jakosti povrchu soudečků používaných při měření podmínek panujících v EHD kontaktu. Problém u vyrobených soudečků je vysoká drsnost a vlnitost na jejich povrchu. V teoretické části je uveden přehled dokončovacích obráběcích metod, na jejichž základě byla pro obrábění soudečků zvolena kombinace metod lapování a abrazivního leštění. V další části práce je popsán návrh konstrukce, řídicí elektroniky a řídicího systému zařízení pro obrábění soudečků. Závěr práce je věnován testování sestaveného zařízení a ověření jeho funkčnosti. Díky kombinaci zvolených obráběcích metod byla dosažena drsnost na povrchu soudečků vhodná pro úspěšné měření pomocí interferometrie. Konkrétně bylo dosaženo drsnosti Ra≤0,01 μm a vlnitosti Wa≤0,022 μm.
Přílohy: DP_Cagas.pdf