jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Zpracování slitiny 2618 pomocí technologie selective laser melting
Autor: Bc. Filip Dokoupil
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2015-05-30
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Práce se zabývá nalezením a ověřením vhodných technologických parametrů technologie SLM pro zpracování hliníkové slitiny 2618. Teoretická část práce obsahuje úvod do problematiky aditivní výroby hliníkových slitin a popis procesů probíhajících při výrobě kovových dílů. Na základě získaných obecných poznatků, byly navrženy různé typy testovacích vzorků vyrobené spékáním metalurgického prášku, pomocí laseru s ytterbiovým optickým vláknem. V práci byly použity vysoké výkony laseru, až 400 W, které doposud v odborné literatuře pro hliníkovou slitinu EN AW 2618 nebyly popsány. Z výsledků práce byly stanoveny závislosti technologických parametrů na relativní hustotě a vypracován podrobný přehled o zpracování této slitiny SLM technologií.
Přílohy: DP_Dokoupil.pdf