jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Modulární systém pro prvkovou analýzu metodou laserové spektroskopie
Autor: Bc. Tomáš Klempa
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2015-05-30
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce je řešena pro firmu AtomTrace a popisuje konstrukční návrh modulárního systému pro chemicko-prvkovou analýzu metodou laserové spektroskopie. Cílem práce je vytvořit kompaktní a zároveň modulární systém, obohacený o modul pro analýzu kapalných vzorků. Systém popsaný v práci vychází ze současného řešení a umožňuje interakci nových i původních modulů. Nově navržené řešení je ekonomicky i váhově úspornější oproti původní variantě, celý systém je plně funkční a modul pro analýzu kapalin využívající vodní trysky s plochým rozstřikem dosahuje stability 40 %, což ověřují popsané experimenty. Přínosem práce je možné budoucí začlenění systému nebo jednotlivých prvků do sortimentu výrobků firmy AtomTrace a jejich použití v průmyslu.
Přílohy: DP_Klempa_verejna.pdf