jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Vývoj pískovacích jednotek pro kolejová vozidla
Autor: Bc. Martin Matečka
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2015-05-30
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vývojem nových pískovacích jednotek pro daný typ kolejového vozidla. Pískování v kolejové dopravě je aplikace nejčastěji křemičitého písku do kontaktu kola a kolejnice. Díky své spolehlivosti se jedná o stále nejpoužívanější způsob odstraňování kontaminantů a zvyšování adheze ve zmíněném kontaktu. Pískovací zařízení byla vyvíjena ve spolupráci s firmou, která se zabývá výrobou zařízení pro kolejovou dopravu. Nejdůležitější částí pískovacího zařízení je dávkovač písku. Dávkovače byly vyvíjeny experimentálně na zkušebně pískovacích zařízení zadavatelské společnosti. Byly testovány jak pro podmínky využití na lokomotivě vlaku, tak pro podmínky tramvají a lehkých kolejových vozidel. Dále byly navrženy zásobníky písku pro konkrétní typ kolejového vozidla a nový typ výsypné trubice, která usměrňuje písek přesně do kontaktu kola a kolejnice.
Přílohy: DP_Matecka_verejna.pdf