jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Vliv povrchových rýh na mazání bodových kontaktů
Autor: Bc. Kamil Matoušek
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2015-05-30
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá experimentálním studiem vlivu povrchových rýh na distribuci mazacího filmu v elastohydrodynamicky mazaném bodovém kontaktu. Tloušťka mazacího filmu je měřena pomocí aparatury typu kulička na disku využívající metody optické interferometrie - kolorimetrické interferometrie tenkých mazacích filmů. V této diplomové práci jsou popsány vlivy geometrie rýhy, maziva a provozních podmínek. Jednotlivé zkoumané vlivy jsou hodnoceny v závislosti na nově stanoveném parametru RGI (poměr ovlivnění rýhou). Poměr ovlivnění rýhou je definován jako podíl tloušťky mazacího filmu ovlivněného rýhou a tloušťky mazacího filmu na hladkém povrchu.
Přílohy: DP_Matousek.pdf