jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Konstrukce stendu pro dynamické testování protéz dolních koncetin
Autor: Bc. Tomáš Taufer
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2015-05-30
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: V této práci je popsán návrh a realizace testovacího zařízení pro dynamické testy protéz chodidel zhotovených metodami Rapid Prototypingu (RP). Hlavním cílem návrhu bylo napodobit reálné zátěžné podmínky při chůzi, čehož bylo dosaženo kyvným pohybem protézy uvnitř rámu zařízení při současném zatěžování paty a špičky. Dále pak mohou být zátěžné členy vyměněny a zařízení může sloužit i jako tester chůze po nakloněné rovině. Výstupem této práce je plně funkční experimentální zařízení. Součástí je vypracovaný řídící program s možnostmi nastavitelných parametrů zkoušky. Výsledek zkoušky spočívá v jednoznačném určení, zda protéza vydržela nastavený počet cyklů při daných parametrech zkoušky. Oblast vývoje protéz aditivní metodou je zatím mladá. Vyniká zejména různými druhy materiálů, designu, strukturou protézy a rychlým procesem výroby. Toto zařízení tak dává možnost testovat a zjišťovat jejich únavové vlastnosti a odolnost vůči porušení.
Přílohy: DP_Taufer.pdf