jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Konstrukce 3D tiskárny pro materiály s vyšší pevností
Autor: Bc. Michal Žlebek
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2015-05-30
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou 3D tisku metodou FDM a možnostmi testování optimálních podmínek tisku pro různé materiály. Cílem této práce je konstrukční návrh a výroba experimentálního zařízení, které umožní tyto podmínky tisku zkoumat. Zařízení, zkonstruované v této práci, bylo pojmenováno UK3DP a umožňuje dvoubarevný tisk objektu o maximálních rozměrech čtvercové podstavy 150 mm a výšce 150 mm. Před tiskem je možno uživatelsky nastavit téměř všechny parametry ovlivňující průběh tisku, a to včetně teploty vzduchu ve vyhřívané komoře, která je součástí tiskárny. Pro ověření funkčnosti je testováno několik materiálů, mezi které patří například ABS, PC a PEI. Práce se také věnuje základnímu ověření vlivu vybraných parametrů na výsledek tisku. Provádí tahové zkoušky potvrzující vliv okolní teploty při tisku na výslednou kvalitu spojení vláken, zkoumá výslednou kvalitu povrchu pro jednotlivé výšky vrstvy a porovnává výsledné deformace tisknutých objektů s jinými tiskárnami. Výsledkem této práce je 3D tiskárna určená k testování různých podmínek tisku pro stávající i nové druhy materiálů s možností uživatelského nastavení řady parametrů.
Přílohy: DP_Zlebek.pdf