jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Čelní evolventní soukolí s nestandardním profilem zubů
Autor: Křepelka, Jiří
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2005-06-05
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu čelního evolventního soukolí s nestandardním profilem zubů pro pohon cukrovarnické difuze. Návrh tohoto soukolí spočívá především ve vhodné volbě parametrů základního profilu, ve volbě jednotkových posunutí základního profilu u pastorku a kola a v následné úpravě zubů pastorku výškovou modifikací. Celý návrh je veden s cílem dosáhnout maximální únosnosti boků zubů v dotyku u řešeného soukolí. Splnění citovaného cíle prokazují výpočty pomocí MKP. Reálnost navrhovaného řešení je podložena konstrukční dokumentací soukolí pohonu difuze.
Soubor: krepelka2005.pdf