jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Design vysokozdvižného vozíku
Autor: Bc. Jozef Pavla
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2016-06-03
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Predmetom tejto diplomovej práce je design elektrického štvorkolesového vysokozdvižného vozíka zameraný na inovatívny prístup k návrhu s technickými, estetickými, ergonomickými a ekologickými požiadavkami. Cieľom designu je navrhnúť koncepciu inovatívneho stroja, ktorý bude charakteristický vysokou estetickou kvalitou. Vysokozdvižné vozíky sú spravidla hodnotené z pohľadu ich základných charakteristík, ktorými sú kompaktnosť, manévrovateľnosť, výška zdvihu, stabilita a nosnosť
Přílohy: Pavla.pdf