jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Zpracování slitin mědi pomocí technologie selective laser melting
Autor: Bc. Martin Kočica
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2016-06-03
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Práce se zabývá nalezením vhodné slitiny mědi pro zpracování technologií SLM a určením technologických parametrů vedoucí k relativní hustotě blízké plnému materiálu. Teoretická část práce uvádí náhled do problematiky aditivní technologie a procesu zpracování nových slitin. Obsahuje také přehled současného stavu poznání slitin mědi zpracovaných pomocí SLM. Na základě teoretické části práce byly navrženy testovací vzorky a způsob jejich hodnocení. Vzorky byly vyráběny tavením metalurgického prášku pomocí ytterbiového laseru s výkonem 400 W. Testování je rozděleno na tři etapy: Určení parametrů procesu SLM. Odladění strategie větších dílů. Geometrické přesnosti a mechanického testování. Na základě výsledků práce byly určeny závislosti relativní hustoty na vstupních parametrech. Pro nejlepší parametry byly určeny korekce geometrické přesnosti a mechanické vlastnosti.
Přílohy: Kocica.pdf