jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Konstrukce a realizace zařízení pro testování kluzných ložisek
Autor: Bc. Petr Kučera
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2016-06-03
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a následnou realizací experimentálního zařízení pro testování kluzných ložisek. V první části práce je provedena rešerše současného stavu poznání v oblasti testování kluzných ložisek a koncepce podobných testovacích strojů. V druhé části je popsána koncepce zařízení. V třetí části práce je popsána konstrukce variant, které při konstrukčním návrhu vznikly. V rámci diskuze, je pak z variant vybrána finální varianta a výběr je komentován. Náplní poslední části práce je ověření funkčnosti zařízení na základě prvotní sady testů.
Přílohy: Kucera.pdf