jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Experimentální studium hladovějícího kontaktu
Autor: Bc. Antonín Novotný
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2016-06-03
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá experimentálním studiem elastohydrodynamického kontaktu za podmínek nedostatečného zásobování kontaktu mazivem. Úroveň hladovění tohoto typu kontaktu je možné experimentálně určit podle polohy vstupního menisku, avšak nelze tímto způsobem zjistit všechny jeho úrovně hladovění. Následným vývojem v této oblasti tribologie bylo dosaženo teoretického modelu, který dokáže stanovit všechny úrovně hladovění v závislosti na vstupující tloušťce filmu maziva do kontaktu, ale je poměrně náročné jeho experimentální zjištění. Cílem této práce je experimentální studium a popis chování elastohydrodynamického kontaktu při přesně definované tloušťce filmu maziva na vstupu kontaktu. Přínosem práce je ověření zmíněného teoretického modelu pro základové oleje i plastická maziva z nich vyrobená a vzájemné porovnání jejich chování.
Přílohy: Novotny.pdf