detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Experimentální studium hladovějícího kontaktu
Autor: Bc. Antonín Novotný
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2016-06-03
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá experimentálním studiem elastohydrodynamického kontaktu za podmínek nedostatečného zásobování kontaktu mazivem. Úroveň hladovění tohoto typu kontaktu je možné experimentálně určit podle polohy vstupního menisku, avšak nelze tímto způsobem zjistit všechny jeho úrovně hladovění. Následným vývojem v této oblasti tribologie bylo dosaženo teoretického modelu, který dokáže stanovit všechny úrovně hladovění v závislosti na vstupující tloušťce filmu maziva do kontaktu, ale je poměrně náročné jeho experimentální zjištění. Cílem této práce je experimentální studium a popis chování elastohydrodynamického kontaktu při přesně definované tloušťce filmu maziva na vstupu kontaktu. Přínosem práce je ověření zmíněného teoretického modelu pro základové oleje i plastická maziva z nich vyrobená a vzájemné porovnání jejich chování.
Přílohy: Novotny.pdf