jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Obslužná plošina horizontální vyvrtávačky
Autor: Bc. Michal Šebela
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2016-06-03
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Cílem předložené diplomové práce je vytvořit konstrukční návrh obslužné plošiny horizontální vyvrtávačky. Vstupními parametry jsou rozměry kabiny, délka a rychlost zdvihu a výsuvu. Nejdříve je řešeno konstrukční uspořádání tohoto zařízení. Zdvih je vyřešen pastorkem a ozubeným hřebenem. Dále je u něj proveden návrh pohonu a výpočet ozubení. Výsuv plošiny je proveden s využitím ozubeného řemene. V práci je zahrnut rozvod vzduchu s volbou pneumatických prvků. Dále je zpracován nosný rám a kabina. Jedná se o svařované konstrukce, u kterých je provedena napěťově deformační analýza. Poté je proveden návrh lineárního vedení zajišťující příslušné pohyby plošiny. K práci je přiložen výkres sestavení tohoto zařízení a videoukázka z provozu.
Přílohy: Sebela.pdf