jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Vliv povrchových rýh na přechod ke smíšenému mazání
Autor: Bc. Tomáš Zapletal
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2016-06-03
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je popsat vliv uměle vytvořených rýh na přechod z plného do smíšeného režimu mazání s využitím optického tribometru. Tato práce je zaměřena na zkoumání vlivu orientace rýhy, její velikosti v kontaktní oblasti, změnu elastických vlastností kontaktní dvojice a oleje definovanou tlakově-viskózním koeficientem. Na základě těchto poznatků je následně rozšířen analytický model, jehož cílem je predikce ovlivnění tloušťky mazacího filmu danou rýhou. Vliv rýh je poté začleněn do výpočtu parametru mazání. Takto modifikovaný parametr uvažující vliv rýh byl porovnán s klasickým přístupem. Toto srovnání ukazuje, že nezohlednění vlivu rýh v klasickém přístupu vede k výraznému podcenění. Práce taktéž obsahuje vliv rýh na součinitel tření.
Přílohy: Zapletal.pdf