jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Stavitelný portál pro hydraulický pulzátor Inova
Autor: Buchta Tomáš, Bc.
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2017-05-30
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá inovací současného testovacího zařízení nacházejícího se v laboratoři Ústavu konstruování. Inovace se týká konstrukčního návrhu portálové konstrukce, do které bude umístěn hydraulický pulsátor od firmy INOVA Praha s.r.o. Nová portálová konstrukce bude navržena s ohledem na zadané parametry a požadavky, a zároveň s ohledem na prováděné testy (testy tlumičů, testy vibroizolačních vlastností MR ventilů aj.). V rámci diplomové práce je provedena podrobná analýza současné portálové konstrukce a podrobná analýza výrobců obdobných zařízení, se zaměřením na portálové konstrukce a způsoby polohování příčníku. Dále je součástí práce podrobný popis návrhu nového konstrukčního řešení, včetně výpočtových simulací, přiložené výkresové dokumentace a experimentálně ověřeného funkčního vzorku (příčník).
Přílohy: Buchta_Tomas_152401.pdf