jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Multifunkční zařízení na výrobu ozubení
Autor: Danda Libor, Bc.
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2017-05-30
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem malého, počítačem řízeného obráběcího stroje. Slouží pro výrobu ozubení a kombinuje dvě nejpoužívanější výrobní metody. Práce je řešena v rámci spolupráce s podnikatelským subjektem, který se zabývá vývojem obráběcích strojů. V úvodní části byla provedena rešerše současného stavu poznání odborné problematiky s průzkumem trhu, zaměřeným na ozubárenské obráběcí stroje včetně patentové rešerše. Následně je v koncepčním řešení rozebráno několik variant kinematického uspořádání os, ze kterých vzešlo finální konstrukční řešení. Dopodrobna je popsáno v druhé polovině práce. Obsahuje popis jednotlivých konstrukčních celků, volbu pohonných jednotek, modální analýzu posuvové soustavy pomocí metody konečných prvků a v závěru elektronickou část stroje s jeho celkovým tvarovým řešením.
Přílohy: Danda.pdf