jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Konstrukce čistící jednotky centrálního protitlakého válce flexotiskového stroje
Autor: Falta Jan, Bc.
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2017-05-30
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou čisticí jednotky centrálního protitlakého válce flexotiskového stroje. Práce obsahuje vysvětlení principu flexotisku a p􀄜ehled jednotlivých druhů flexotiskových strojů. Jsou zde rozebrána jednotlivá patentovaná 􀄜ešení čisticích jednotek a jejich hlavní nároky. V další části této práce je uvedeno několik koncepčních návrhů, z nichž byla vybrána finální varianta pro následnou konstrukci a výrobu. V konstrukčním 􀄜ešení jsou detailně popsány jednotlivé konstrukční uzly za􀄜ízení. Výstupem této práce je funkční vzorek čisticí jednotky, vyrobený a testovaný ve firmě SOMA Engineering s.r.o. Lanškroun. Čistící jednotka usnadní práci obsluze flexotiskových strojů a také snižuje čas pot􀄜ebný k očištění centrálního válce v porovnání s ručním čištěním.
Přílohy: Falta.pdf