jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Návrh olejového čerpadla přídavného převodu vozidla Tatra T158
Autor: Gášek Martin, Bc.
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2017-05-30
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá návrhem olejového čerpadla přídavného pře-vodu nákladního vozu Tatra T158. Nové řešení má nahradit původní zubové čerpadlo s vnitřním ozubením, které není schopno zabezpečit spolehlivé mazání převodovky, zejména při pomalé jízdě. Zásadním problémem stávajícího řešení byla špatná nasá-vací schopnost, kdy zejména při zahřátém oleji započal průtok až při vysokých otáč-kách. Byl zvolen návrh čerpadla na základě cyklických křivek, tzv. čerpadlo typu gero-tor, které disponuje výhodným poměrem geometrického objemu ku zástavbovým roz-měrům a dobrou objemovou účinností. Byl vytvořen výpočet geometrie s kontrolou funkčních parametrů (dosahované úhly záběru, průtoky, pulsace, měrný objem, měrný skluz). Vznikly dva návrhy – bez a včetně axiální kompenzace vůlí. Nová kola čerpa-dla bylo možné umístit do původního odlitku skříně, který byl obráběním upraven. Provedené testy na zkušebně potvrdily dobrou sací schopnost již při nízkých otáčkách a také navýšené průtoky a tlaky. Dá se očekávat, že již nebude nutné při montáži kontrolovat sací schopnost každého čerpadla. Dosavadní zkoušky neproká-zaly výrazné opotřebení součástí čerpadla a po absolvování doplňujících testů je v pří-padě přetrvávajících pozitivních výsledků možné použití čerpadla v sériové výrobě vozu T158, případně také u dalších typů vozidel Tatra.
Přílohy: Gasek_Martin_152522_verejna.pdf