jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Konstrukce jednoúčelového stroje pro broušení cihel LI CRETE
Autor: Hubálek Tomáš, Bc.
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2017-05-30
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem jednoúčelového stroje pro broušení betonových světlopropustných cihel LiCrete, které jsou novým designovým stavebním prvkem pro interiéry. Po odlití cihly je nutno provést finální úpravu povrchu obroušením s vysokou p􀄜esností. Současně se brousí beton i polymethylmethakrylátové (PMMA) světlopropustné prvky. Broušení probíhá za mokra a je zde důležité dodržet ší􀄜ku i vzhledové vlastnosti cihel. V rešeršní části je popsán současný stav poznání související s 􀄜ešenou problematikou broušení cihel LiCrete. V další části jsou navrženy koncepční varianty 􀄜ešení. Následuje konstrukční 􀄜ešení, které obsahuje kompletní konstrukci jednoúčelového stroje s p􀄜iloženou výkresovou dokumentací. Na závěr tato práce obsahuje koncepční návrh linky pro kontinuální broušení cihel na jeden průjezd s vysokou produktivitou.
Přílohy: HUBALEK_TOMAS_152612.pdf