jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Optimalizace kalibrace kamer fotogrammetrického systému navrženého pro měření rotačně symetrických výkovků
Autor: Hurník Jakub, Bc.
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2017-05-30
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: V současné době na světě existuje pouze několik systémů, které umožňují měření rozměrové přesnosti rozměrných výkovků za tepla, přímo v procesu výroby. Tato práce se zabývá návrhem a realizací kalibrace kamer pro vyvíjený fotogrammetrický systém, určený pro zmíněné účely. Podmínky měření jsou velmi specifické - vysoká teplota a velké rozměry měřených polotovarů, prostředí těžké výroby. Použité metody jsou voleny s důrazem na spolehlivost a robustnost, s přihlédnutím k náročným podmínkách v průmyslových prostorách. Kalibrace je navržena pro rozměrné zorné pole, využívá kódovaných referenčních bodů ve scéně se známými souřadnicemi v prostoru. Výsledkem práce je kalibrační software vytvořený v prostředí MATLAB.
Přílohy: Hurnik.pdf