jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Experimentální studium modifikátorů tření v kolejové dopravě
Autor: Knápek Jiří, Bc.
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2017-05-30
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Aplikaci modifikátoru tření lze efektivně řídit adhezi v kontaktu kola a kolejnice. Řízením adheze lze následně redukovat nadměrné opotřebení kontaktních těles nebo zvýšenou hladinu hluku. Podstatou této diplomové práce je stanovit optimální množství modifikátoru tření v kontaktu kola a kolejnice v závislosti na okolních podmínkách a provozních parametrech. Pro experimentální studium chování modifikátoru tření studium je využito dvoudiskové zařízení simulující nejvýznamnější provozní parametry, kterými jsou rychlost, skluz, úhel náběhu kola do traťového oblouku nebo kontaktní tlak. Na základě těchto poznatků byl navržen řídící systém off-board aplikační jednotky, který řídí dávkování modifikátoru tření podle aktuálních okolních podmínek a provozních parametrů.
Přílohy: Knapek_Jiri_152721.pdf