jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Konstrukce zkušební stanice pro diagnostiku poškození a úniků médií z pneumatických systémů
Autor: Kojš Denis, Bc.
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2017-05-30
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá konštrukčným návrhom, realizáciou a overením funkčnosti skúšobnej stanice určenej pre meranie akustických emisií na pneumatických valcoch za účelom diagnostiky porúch. Prvá časť diplomovej práce obsahuje prehľad doterajších prác zaoberajúcich sa diagnostikou pneumatických systémov, tiež prác zaoberajúcich sa diagnostikou rozličných strojných súčastí pomocou akustickej emisie. Ďalej práca obsahuje popis navrhnutých koncepčných návrhov, pričom je detailne popísaný hlavne výsledný návrh, vrátane komplikácií ktoré sa pri testovaní vyskytli, a ich riešenie. Posledná časť práce popisuje výsledky meraní akustických emisií z poškodených a nepoškodených pneumatických valcov. Porovnaním frekvenčných spektier a obálok nameraných signálov akustickej emisie je overená funkčnosť stanice.
Přílohy: Kojs.pdf