jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Vliv složení modifikátorů tření na trakci v kontaktu kola a kolejnice
Autor: Kvarda Daniel, Bc.
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2017-05-30
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Modifikátory tření představují nový efektivní způsob řízení adheze v kontaktu kola a kolejnice. Cílem této diplomové práce je experimentální studium vlivu složek vodního modifikátoru tření na adhezi. Měření adhezního chování různých složení modifikátoru tření je realizováno na laboratorním zařízení vytvářejícím bodový kontakt pomocí kuličky a disku. Úvodní část experimentů popisuje vliv samostatných složek na adhezi. Následně jsou testovány kombinace různých složení modifikátoru tření. Závěrem jsou vybrané kompozice využity pro testy opotřebení. Získané výsledky ukazují, že efektivita modifikátorů tření je výrazně ovlivněna vypařením základního média.
Přílohy: Kvarda.pdf