jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Konstrukce zařízení pro nanášení polymerních povlaků
Autor: Meluzín Ondřej, Bc.
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2017-05-30
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a následnou realizací zařízení pro nanášení polymerních kluzných laků na pracovní plochy kluzných ložisek automobilových motorů. V první části práce je provedena rešerše současného stavu poznání v oblasti konstrukce ložisek a požadavků kladených na ložiskové povlaky a kluzné laky. Jsou zde také popsány technologie nanášení povlaků a vhodnost jejich použití pro různé povlakovací materiály. V druhé části práce jsou uvedeny základní prvky použité pro konstrukci zařízení a jsou představeny koncepční návrhy, vytvořené s přihlédnutím k ergonomii ovládání a zajištění bezpečnosti obsluhy. Vstupními parametry pro návrh a konstrukci zařízení jsou požadované rozměry pracovního prostoru a rozměry ložisek, na která bude kluzný lak nanášen. Dále je popsána celá konstrukce, nástřikový okruh společně s pneumatickými regulačními prvky, a také je navržen systém pro zjednodušení manipulace s ložisky během všech technologických operací, spojených s nástřikem kluzného laku. Součástí práce je také ověření funkčnosti zařízení provedením zkušebních nástřiků na ložiska.
Přílohy: Meluzin_Ondrej_145539.pdf