jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Vliv klimatických podmínek na adhezi v kontaktu kola a kolejnice
Autor: Nohel Rostislav, Bc.
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2017-05-30
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Předložená diplomová práce je zaměřena na experimentální výzkum vlivu klimatických podmínek na adhezi kontaktu kola a kolejnice, kde klimatickými podmínkami jsou myšleny dva parametry, a to teplota okolního vzduchu a vzdušná vlhkost. Tyto parametry vždy působí na kontakt kola a kolejnice, přičemž jejich hodnoty se během ročních období výrazně mění. Prezentovaný experimentální výzkum byl proveden na tribometru Mini Traction Machine (MTM) v konfiguraci „ball on disc“. Pro stanovení vlivu klimatických podmínek byl nejprve zjišťován vliv vzdušné vlhkosti na adhezi při určitých teplotách vzduchu, které se pohybovaly v rozsahu (1 až 50) °C. Tyto experimenty byly provedeny pro dva typy disků, přičemž jeden disk byl vystaven kontaminaci listovým extraktem. Poté byl sestaven vliv obou parametrů (vzdušné vlhkosti a teploty okolního vzduchu) na adhezi v podobě 3D mapy, přičemž byly rozlišeny stavy, kdy došlo a nedošlo ke kondenzaci. Získané výsledky v této práci budou použity pro optimalizaci řídících systémů kolejových vozidel.
Přílohy: Nohel.pdf