jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Studium magnetoreologického hřídelového těsnění
Autor: Pavlíček Dušan, Bc.
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2017-05-30
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá studiem magnetoreologického těsnění. Cílem práce je stanovení provozních parametrů rotačního magnetoreologického hřídelového těsnění. V práci je stanoven vliv magnetického pole a otáček na tlakovou únosnost a velikost ztrátového momentu těsnění. Provozní parametry byly měřeny na zkonstruovaném experimentálním zařízením. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že magnetoreologické těsnění se vyznačuje velkou tlakovou únosností. Jeho nevýhody jsou velký brzdný ztrátový moment a prosakování nosného oleje z magnetoreologické kapaliny. Tyto problémy byly vyřešeny novou konstrukcí magnetického obvodu, která byla identifikována jako magnetoreologické gradientní svěrné těsnění (MRGPS).
Přílohy: Pavlicek_verejna.pdf