jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Konstrukce rampy pro nástup tělesně postižených do městských autobusů
Autor: Pospíšil Luděk, Bc.
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2017-05-30
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem automaticky ovládané rampy pro nástup tělesně postižených do městských autobusů. Úvodní rešeršní část se zabývá předpisy a směrnicemi, které musí být při návrhu respektovány, problematikou mobility vozíčkářů a analýzou uvažovaných prvků pro konstrukční návrh. Ve druhé části přechází práce k vybranému konstrukčnímu řešení. Vstupními parametry při návrhu jsou výška kazety rampy, úhel sklonu a šířka nástupní plošiny. Vysouvání nástupní plošiny je realizováno dvojicí pneumatických válců spolu s nůžkovým mechanismem vedeným v lineárním kuličkovém vedení. Nástupní plošina je vyrobena z hliníkového voštinového panelu, u kterého je proveden analytický výpočet únosnosti. Na přední hraně je nástupní plošina z důvodu bezpečnosti vybavena tlakovou lištou. Kazeta rampy je tvořena svařovanou konstrukcí z ocelových profilů a podrobena napěťové deformační analýze. K práci je přiložena kompletní výkresová dokumentace.
Přílohy: Pospisil_DP.pdf