jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Návrh magnetického obvodu rychlého magnetoreologického tlumiče bez použití feritů
Autor: Strmiska Tomáš, Bc.
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2017-05-30
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vývojem nové generace magnetických obvodů rychlých magnetoreologických (MR) tlumičů, které nebudou využívat problematických feritových materiálů. Pro zajištění krátké časové odezvy je nutné zabránit vzniku vířivých proudů. S využitím metody konečných prvků byly navrženy 2 způsoby řešení – využití magneticky měkkých kompozitů s vysokým elektrickým odporem a vyhotovení drážek do kovového materiálu. Následně byly vyrobeny 2 magnetické obvody – jeden z kompozitu Sintex SMC prototyping material a druhý z oceli 11SMn30 se 48 hlubokými drážkami o šířce 0,35 mm. Oba byly implementovány do MR tlumiče a otestovány na hydraulickém pulsátoru. Výsledky experimentů byly porovnány s obvodem z 11SMn30 bez drážek a s obvodem s jádrem z feritu Epcos N87. Bylo zjištěno, že oba nové obvody zajistily stejně krátkou odezvu síly tlumiče na změnu elektrického proudu jako ferit a zároveň násobně větší dynamický rozsah. Oproti 11SMn30 bez drážek nové obvody zajistily cca 7x rychlejší odezvu.
Přílohy: strmiska_tomas_dp.pdf