jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Zpracování vysokopevnostní hliníkové slitiny AlSi9Cu3 technologií selective laser melting
Autor: Suchý Jan, Bc.
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2017-05-30
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Selective laser melting je metoda výroby kovových dílů pomocí 3D tisku. Cílem práce je studium vlivu procesních parametrů na zpracovatelnost vysokopevnostní hliníkové slitiny AlSi9Cu3 technologií selective laser melting. Teoretická část se zabývá vztahy mezi procesními parametry a identifikuje fenomény objevující se při zpracovávání kovů touto technologií. Dále pojednává o konvenčně vyráběné hliníkové slitině AlSi9Cu3. V práci je proveden materiálový výzkum od testu návarů, testů pórovitosti při různých procesních parametrech, až po mechanické testování. Jsou zde zachyceny trendy změny pórovitosti na skenovací rychlosti, výkonu laseru, vzdálenosti jednotlivých stop laseru, objemové energii a kvalitě prášku. Zpracovatelnost materiálu lze hodnotit právě podle míry dosažené relativní hustoty materiálu. Zároveň jsou v práci uvedeny hodnoty dosažených mechanických vlastností vybraných procesních parametrů a nastavení parametrů kontury dílu. Získaná data jsou zanalyzována a porovnána s odbornou literaturou.
Přílohy: Suchy_zaverecna_prace_2017.pdf