jméno heslo
VUT v Brně FSI VUT HeRoDis Teacher Studis LIDÉ UDÁLOSTI
Tisk Mapa stránek
ÚVODNÍ STRANA
PROFIL ÚSTAVU
 
VEDENÍ
 
TRIBOLOGIE
 
DIAGNOSTIKA
 
REVERZNÍ INŽENÝRSTVÍ a ADITIVNÍ TECHNOLOGIE
 
PRŮMYSLOVÝ DESIGN
 
 
 
STUDIUM NA ÚK
 
KONFERENCE A SEMINÁŘE
 
SLUŽBY
 
 
 
INFORMAČNÍ ZDROJE
 
KARIÉRA
 
KONTAKTY
 
 
 
HLEDEJ NA ÚK

vše
3D digitální model
bakalářské práce
diplomové práce
dizertační práce
funkční vzorky
pojednání k SDZ
prezentace
příspěvek konference
tisková zpráva
fotogalerie
 
 
 
 
 
 


detailDIGITáLNí KNIHOVNA
Vyhledávání |  Procházet práce |  Vložit práci
Detail dokumentu
Název: Analýza vlivu recyklace práškové oceli na porozitu dílů vyráběných technologií Selective Laser Melting
Autor: Sůkal Jan, Bc.
Typ: Diplomová práce
Rok vydání: 2017-05-30
Instituce: ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vlivem recyklace práškové oceli 1.2709 na porozitu dílů zpracovaných technologií SLM. Teoretická část práce uvádí náhled do problematiky vlivu vybraných procesních parametrů této aditivní technologie na tvorbu porozity ve vyráběných dílech. Přítomnost pórů v materiálu je hlavní příčinou horších mechanických vlastností ve srovnání s konvenčně vyráběnými materiály. Protože výhodou této technologie je možnost až bezodpadové produkce, je jednou z možných příčin tvorby pórů i degradace vlastností práškového materiálu vlivem standardně používané recyklace pomocí přesívání k odstranění kontaminantů vzniklých při stavbě. Tato práce srovnává charakter porozity dílů vyráběných pomocí dvou odlišných zařízení, analyzuje možné důsledky přesívání na vlastnosti prášku, stanovuje doporučení pro nastavení recyklačního procesu a porovnává míru vlivu vstupních parametrů na tvorbu porozity.
Přílohy: Sukal.pdf